Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman, 19 Ekim 1925’te Polonya Poznan’da doğdu. Sosyolog ve filozof. Postmodern felsefenin hem sosyoloji alanında uyarlanmasını hem de genel kuramsal düzeyde sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ortaya koyan yapıtlarıyla tanınmaktadır. Zygmunt Bauman, II. Dünya Savaşı patlak verene kadar, Polonya-Poznan’da yaşamını sürdürmüştür. Daha sonra Sovyetler Birliği’ne taşındı ve savaşın ardından Uniwersytet Warszawski‘de doktorasını tamamladı. 1954’ten itibaren aynı üniversitede sosyoloji dersleri verdi. 1968 yılında Polonya Komünist Partisi’nden ayrıldı. Aynı yıl, politik nedenlerden dolayı sosyoloji prefesörlük unvanını kaybetti. İsrail’e göç etmek zorunda kaldı. 1971 yılında Bauman, Büyük Brintanya’nın çağrısı üzerine, University of Leeds‘de yeniden sosyoloji kürsüsüne sahip oldu. 1990’lara kadar orada çalışmalarını sürdürdü. Zygmunt Bauman, 1980’li yıllardan itibaren, modernizm ile totaliterizm arasındaki bağlantılar üzerine hem kuramsal hem de sosyolojik incelemeleriyle öne çıktı. Özellikle Almanya’daki Nasyonalsosyalizm üzerinden Holocaust hakkındaki çözümlemeleri bu bağlamda önemli bir etki yaptı. Böylelikle, modernizme içkin kavram ve kategorilerin totaliterlikle doğrudan ya da dolaylı ilişkileri derinlikli olarak ve disiplinlerarası bir yöntemle ortaya konulmuş olundu. Bauman, 1989’da yayımladığı “Modernite ve Holokost” kitabıyla birçok felsefeciden ayrışarak, Yahudilerin soykırıma tabi tutulmasını modernitenin esaslarından olan sanayileşme ve rasyonel bürokrasinin sonucu olarak değerlendirdi. “Holokost’u düşünebilir kılan modern uygarlığın rasyonel dünyasıydı” değerlendirmesinde bulunan Bauman, 1990’larda geliştirdiği “akışkan modernite” kavramıyla küresel dünyada köksüz ve öngörülebilir herhangi bir çerçeveden yoksun bırakılan bireyleri tanımladı. Bauman, aynı zamanda postmodernizm hakkındaki çalışmalarıyla da önemli bir yer tutmaktadır. Siyasal, etik ya da genel olarak kuramsal düzlemde postmodernizmin değerlendirilmesini yapmış ve açık anlaşılır fakat derinlikli de olan metinleriyle postmodernizmin ne olup olmadığını, ne tür olanaklar sağladığını göstermeye ve netleştirmeye çalışmıştır. 1989 yılında Amalfi Ödülü‘nü ve 1998 yılında Theodor Adorno Ödülü‘nü almıştır. Zygmunt Bauman, 9 Ocak 2017’de İngiltere’nin Leeds kentindeki evinde, ailesinin yanında hayata veda etti. Bauman’ın Türkçedeki kitapları buradan incelenebilir.

Bauman’ın Heretik Yayıncılık tarafından Türkçeye kazandıran eserleri şunlardır;

Sosyalizm: Aktif Ütopya / Eylül 2016
— Zygmunt Bauman ile Söyleşiler / Nisan 2017