Michael Gardiner, Gündelik Hayat Eleştirileri

Benjamin Lieberman, Korkunç Kader: Modern Avrupa’nın Oluşumunda Etnik Temizlik

Murat Can Kabagöz, Eğlenirken Modernleşmek

Howard S. Becker, Toplumu Anlatmak

Erving Goffman, Tımarhaneler

Ladislav Holy, Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları

Graeme Turner, İngiliz Kültürel Çalışmaları

Pierre Bourdieu vd., Dünyanın Sefaleti

Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi

Philip S. Gorski (der), Bourdieu ve Tarihsel Analiz

Howard S. Becker, Mesleğin İncelikleri

Levent Ünsaldı, Bir Ekonomizm Eleştirisi: Türkiye’de Kalkınma Fikri

Erving Goffman, Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar

Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron, Vârisler: Öğrenciler ve Kültür

Patrick Haenni, Piyasa İslamı: İslâm Suretinde Neoliberalizm

Howard S. Becker, Haricîler (Outsiders)

Pierre Bourdieu, Bilimin Toplumsal Kullanımları

Taarruz, Eğlendirerek Hükmetme

Howard S. Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi

Pierre Bourdieu, Seçilmiş Metinler