Bireyciliğin Meselesi

Corcuff elinizdeki kitapta, bireyci düşüncenin, tam da toplum düşüncesinin öncüleri dönemindeki kaynaklarına gidiyor. Esasen “kolektif adına konuşur” olarak bilinen Marx ve Durkheim’in yanı sıra anarşist kuramın önemli temsilcilerinden ikisini, Stirner ve Prodhon’u da inceliyor ve “artık bireycileşmiş” olan (güncel) toplumlarda birey olgusunun çözümlemesini sosyologlara bırakarak “özgürlükçü sosyal demokrasi” adını verdiği bir konumdan hareketle siyasal bir okuma yapmaya çalışıyor. Bir yandan siyasal temsilin özgürlükçü eleştirisini, ekonomik liberalizmin eleştirisini yaparken öte yandan alternatif küreselleşme hareketlerini kucaklayarak güncel sorunları odağına alan bir özgürleşme girişimine kuramsal katkı yapıyor. Bir bakıma, 21. yüzyılın toplumsal mücadelelerinin “bireyci” açıdan değil ama “bireyciliğin meselesi” (ya da meseleleri) açısından bakıldığında bütüncülleştiğini gösteriyor.

İçindekiler ve Dijon Takdimi: Oku

 

Ek bilgi

Kitap Başlığı

Bireyciliğin Meselesi

Orijinal Başlık

La Question Individualiste: Stirner, Marx, Durkheim, Proudhon

Kitabın Yazarı

Philippe Corcuff

Türkçe Söyleyen

Aziz Ufuk Kılıç

Yayım Tarihi

Şubat 2016

Sayfa Sayısı

80

ISBN Numarası

9786058376212

Dizi

Heretik: 28, Siyaset Felsefesi Dizisi: 1