#MerkepKitap
Dünyasını Keşfedin!

Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet

Erving Goffman

Darwin’in Katedrali
Evrim, Din ve Toplumun Doğası

David Sloan Wilson

Devletin Suretleri
Türkiye’de Sekülarizm ve Kamusal Yaşam

Yael Navaro

Karl Marx’ın Sosyalist İktisadı ve Sosyalizm Üzerine Metinler

Thorstein Bunde Veblen

Sıradan Adamlar

Christopher R. Browning

Kenardakiler

Ercan Geçgin

Ahırdaki Tüm Kitaplar

Merkep'in sosyal bilim anlayışının üç değişmezi: Ampirik duyarlılık, epistemolojik ihtiyat ve kavramsal yaratıcılık.

İlgi Alanınızı Seçin!

Sosyoloji

Tarih

Felsefe

Siyaset Felsefesi

Sosyal Antropoloji

Sinema

Popüler Kültür

İletişim

İktisat

Güncel Siyaset

Edebiyat

Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler

Basit Yaşam

Erving Goffman

Pierre Bourdieu

Howard S. Becker

Okunabilir Metinler

Merkep Kitaplarında %32 İndirim İdefix'te!

#MerkepTV

Heretik yazarlarının, kitaplarının, düşünce dünyalarının hikâyeleri, yapılan söyleşiler, sempozyum ve konferanslardan görüntüler, belgeseller. Merkep’in satır araları ile yetinmeyenler için!

videoları İZLE

Türkçe
Söylemek

Dil, bir toplumun idrak tasnif ve kıymetlendirme kategorilerinin kelimelerdeki tezahürüdür. Dolayısıyla bir aktarma faaliyetinde aktarılan devasa bir zihniyettir. Bu zihniyetin bazı öğeleri, kategorileri, anlamlandırma şemaları, başka bir dilde tam anlamıyla mevcut olmayabilir.

Her kelimenin kendisi devasa bir sosyal teoridir. Yeniden yazma faaliyeti bu bağlamda, salt biçimsel bir ikame ediş değildir; bir kelimeyi başka bir kelimeyle karşılamanın ötesinde, bir idrak kategorisini başka bir dilin başka bir idrak kategorisi nazarında var etmektir, “duyulur-okunur-anlaşılır” hale getirmektir.

Büyük üstat Can Yücel’in Shakespeare aktarımlarında kullandığı ve bizim de ödünç almakta tereddüt etmediğimiz, o harikulade “Türkçe Söyleyen” ibaresinin tam olarak altını çizdiği de budur.

Türkçe Söylemek
İçin Hazırlananlar

kitapları incele

Howard S. Becker Merkep’te!

Chicago ekolünün önemli temsilcilerinden Becker’ın çalışmaları Heretik’te.

kitapları incele
Editörün Seçtiği

Zihin, Benlik ve Toplum

Yazar: George Herbert Mead

Bu çalışma, Mead’in 1927-28 yıllarında Chicago Üniversitesinde verdiği “sosyal psikoloji” derslerine dayanmaktadır. Bu ders notları Mead’in ölümüne müteakip bir araya getirilmiş ve ilk defa 1934 yılında yine aynı başlıkla yayınlanmıştır. Zihin, Benlik ve Toplum o günden bu yana sosyal bilimler ve felsefe alanın tartışmasız en büyük klasiklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Felsefi açıdan pragmatist gelenek içinde konumlanan Mead, ilk olarak, eylem açısından zihne atfedilen birtakım bilişsel süreçleri “doğal” olana geri iade eder. Bu açıdan bakıldığında iflah olmaz bir davranışçı ve evrimcidir Mead, ancak kendine özgü biçimde.

Sosyolojinin Referans Kaynakları

Merkep Kitap’ın, Türkçe sosyoloji literatürüne katkıları.

Kitapları İncele

#MerkepKitap Klasikler

Heretik'in Türkçeye Kazandırdığı Üstadlar ve Biyografileri

Kitabın Ortasından

Yalnızca iktisadi üretim ekonomisine değil, biyolojik üremenin ekonomisine de. Kabil'de ve pek çok başka gelenekte de, mutlak dişil bir marifet olan gebelik ve doğumun, mutlak eril bir marifet olan dölleme lehine nasıl sıfırlandığını açıklamak mümkün olur.

Bourdieu-1

Hem sağlıklı zihinler hem de sağlıklı bedenler sakatlanabilir. "Normal" insanların ortalıkta gezinebiliyor, görebiliyor veya duyabiliyor olmaları, onların gerçekten de bunları yapabiliyor anlamına gelmez. Tatlarını tuzlarını kaçıran şeylere hayli kör, başkalarının iyilik talepleri karşısında da hayli sağır olabilirler.

Goffman-1

Elle yazılan her şey, kuşku götürmez bir biçimde henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla öyleymiş gibi eleştirilemezler.

Howard S. Becker
Becker-1

İnsanlar "her şey her zamanki gibi", "herkes her zamanki gibi" dedikleri sürece sorulacak soru ve neredeyse yapılacak hiçbir şey yoktur.

Bauman-1