#MerkepKitap
Dünyasını Keşfedin!

Kalkınma Mücadelesi

Benjamin Selwyn

Davranışsal İktisat Kısa Bir Giriş: Kurucu Düşünürler

Eren Kırmızıaltın

Tekerlekli Walden

Ken Ilgunas

Ateş ve Kan – Avrupa İç Savaşı: 1914-1945

Enzo Traverso

Aylak Sınıfın İktisadi Teorisi

Nikolai I. Bukharin

Bolşevizm Üzerine Metinler

Thorstein Bunde Veblen

Ahırdaki Tüm Kitaplar

Merkep'in sosyal bilim anlayışının üç değişmezi: Ampirik duyarlılık, epistemolojik ihtiyat ve kavramsal yaratıcılık.

Okunabilir Metinler

Merkep Kitapları YayKoop'ta...

Türkçe
Söylemek

Dil, bir toplumun idrak tasnif ve kıymetlendirme kategorilerinin kelimelerdeki tezahürüdür. Dolayısıyla bir aktarma faaliyetinde aktarılan devasa bir zihniyettir. Bu zihniyetin bazı öğeleri, kategorileri, anlamlandırma şemaları, başka bir dilde tam anlamıyla mevcut olmayabilir.

Her kelimenin kendisi devasa bir sosyal teoridir. Yeniden yazma faaliyeti bu bağlamda, salt biçimsel bir ikame ediş değildir; bir kelimeyi başka bir kelimeyle karşılamanın ötesinde, bir idrak kategorisini başka bir dilin başka bir idrak kategorisi nazarında var etmektir, “duyulur-okunur-anlaşılır” hale getirmektir.

Büyük üstat Can Yücel’in Shakespeare aktarımlarında kullandığı ve bizim de ödünç almakta tereddüt etmediğimiz, o harikulade “Türkçe Söyleyen” ibaresinin tam olarak altını çizdiği de budur.

Türkçe Söylemek
İçin Hazırlananlar

kitapları incele

#MerkepKitap Klasikler

Heretik'in Türkçeye Kazandırdığı Üstadlar ve Biyografileri

Kitabın Ortasından

İnsanlar "her şey her zamanki gibi", "herkes her zamanki gibi" dedikleri sürece sorulacak soru ve neredeyse yapılacak hiçbir şey yoktur.

Bauman-1

Yalnızca iktisadi üretim ekonomisine değil, biyolojik üremenin ekonomisine de. Kabil'de ve pek çok başka gelenekte de, mutlak dişil bir marifet olan gebelik ve doğumun, mutlak eril bir marifet olan dölleme lehine nasıl sıfırlandığını açıklamak mümkün olur.

Bourdieu-1

Hem sağlıklı zihinler hem de sağlıklı bedenler sakatlanabilir. "Normal" insanların ortalıkta gezinebiliyor, görebiliyor veya duyabiliyor olmaları, onların gerçekten de bunları yapabiliyor anlamına gelmez. Tatlarını tuzlarını kaçıran şeylere hayli kör, başkalarının iyilik talepleri karşısında da hayli sağır olabilirler.

Goffman-1

Elle yazılan her şey, kuşku götürmez bir biçimde henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla öyleymiş gibi eleştirilemezler.

Howard S. Becker
Becker-1