— 2021 —

Ocak
92- Thorstein Bunde Veblen Bolşevizm Üzerine Metinler

— 2020 —

 

Kasım
91- Erving Goffman – Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet

Ekim

90- David Sloan Wilson – Darwin’in Katedrali Evrim, Din ve Toplumun Doğası

Eylül

89- Yael Navaro – Devletin Suretleri  – Türkiye’de Sekülarizm ve Kamusal Yaşam

— 2019 —  

Kasım

88- Thorstein Bunde Veblen Karl Marx’ın Sosyalist İktisadı ve Sosyalizm Üzerine Metinler

Eylül

87- Christopher R. Browning – Sıradan Adamlar – Ordinary Man

86- Ercan Geçgin – Kenardakiler –  Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine Sosyolojik Araştırmalar

Ekim

85- Stanley Cohen – Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler 

Nisan

84- Eric Schliesser – Felsefenin İhmal Edilmiş On Klasiği  

83- Angela Y. Davis – Kadınlar, Irk ve Sınıf

Mart

82- Jeanne Thornton – Doktor Bantam’ın Hayali

81- Pierre-Joseph Proudhon- Pornokrasi ya da Modern Zamanlarda Kadınlar

80-Walter Benjamin, Hikaye Anlatıcısı;  Yalnızlıktan Doğan Masallar

Ocak

79-Levent Ünsaldı, Burada Ne Oluyor? Türkiye’de Etkileşimlerin Ekolojisi Üzerine Bir Deneme

— 2018 — 

Ekim

77-Erving Goffman, Toplum İçinde Davranmak Etkileşimlerin Sosyal Düzenine Dair Açıklamalar

76-A.Arif Eren, Eren Kırmızıaltın, İktisat Sosyolojisi Kurucu Düşünürler ve İktisat Okulları Özelinde Bir Çalışma

Eylül

75-Erving Goffman, Karşılaşmalar Türkçe Söyleyenler: Sercan Çalcı

74-Eliot Weinberger, Temel Şeyler Türkçe Söyleyen: Fahri Öz

Mart

73-Eric Fassin, Popülizm: Büyük Hınç Türkçe Söyleyenler: Gülener Kırnalı, İlker Kocael

72-Fred Moseley,  Marx’ın Para Kuramı Modern Değerlendirmeler Türkçe Söyleyen Aydın Ördek

71-Ümit Kurt & Doğan Gürpınar, Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler Vangelis Kechriotis Anısına

70-Derek Nystrom, Kent Puckett, Patronlara Karşı, Oligarşilere Karşı: Richard Rorty ile Bir Söyleşi, Türkçe Söyleyen: Selda Arıt

Şubat

69- Samuel Alexander, Yeteri Kadarsa Çoktur, Türkçe Söyleyen:Işıl Şeremet

68- Bruno Latour-Vincent Antonin Lépinay, Tutkulu Çıkarların Bilimi, Türkçe Söyleyen:Ekin Değirmenci

Ocak

67- Deirdre N. McCloskey, İktisadi Konular Hakkında Yazmak, Türkçe Söyleyen: Pelin Tuştaş

66- Alfred Schutz, Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler, Türkçe Söyleyen: Adnan Akan, Seyda Kesikoğlu

65- Michael Finkel, Parayı Tahrif Et : Diyojen’in Kayıp Diyalogları, Türkçe Söyleyen: Onur İşci

— 2017 — 

Aralık

64- Michael Finkel, Ormandaki Yabancı: Son Hakiki Münzevinin Sıra Dışı Hikâyesi, Türkçe Söyleyen: Devrim Kılıçer

63- Zygmunt Bauman, Kimlik, Türkçe Söyleyen: Mesut Hazır

Eylül-Ekim-Kasım

62- Richard Sennett & Jonathan Cobb, Sınıfın Gizli Yaraları, Türkçe Söyleyen: Mustafa Kemal Coşkun

61- Thomas Kühne, Aidiyet ve Soykırım, Hitler Toplumu (1918-1945), Türkçe Söyleyen: Arlet İncidüzen

60- Heinz D. Curz, İktisadi Düşünce Tarihi, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir, Ekin Değirmenci

59- Frédéric Le Play, Seçilmiş Metinler, Türkçe Söyleyen: Ahmet Kerem Yılmaz

58- William Foote Whyte, Köşebaşı Toplumu: Bir İtalyan Kenar Mahallesinin Toplumsal Yapısı, Türkçe Söyleyen: Fuat Dâra Elhüseyni

57- Hasan Münüsoğlu, Irk Lekesi: Türkiye’de Antropolojinin Kurulma ve Kurumsallaşma Sorunlarına Tarihsel Bir Yaklaşım: DTCF Örneği

56- Thorstein Bunde Veblen, Seçilmiş Makaleler, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir, Işıl Şeremet, Eren Kırmızıaltın, Yavuz Yıldırım, Emre Özyerden, H. Alpay Öznazik

55- Nels Anderson, Hobo: Evsiz Adamın Sosyolojisi, Türkçe Söyleyen: Ezgi Pınar

54- Maurice Halbwachs, Kolektif Hafıza, Türkçe Söyleyen: Banu Barış

53- Ceren Ergenç & Derya Göçer Akder (Der.), “Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek: Kuramsal ve Yöntemsel Tartışmalar

52- George Herbert Mead, Zihin, Benlik ve Toplum, Türkçe Söyleyen: Yeşim Erdem

Haziran

51- Joss Sheldon, Küçük Ses, Türkçe Söyleyen: Duygu Toprak

Nisan

50- Zygmunt Bauman & Keith Tester, Zygmunt Bauman ile Söyleşiler, Türkçe Söyleyen: Mesut Hazır

49- Arthur Asa Berger, Bir Postmodernist için Postmortem, Türkçe Söyleyen: Damla Tanla Kurt

Mart

48- Eugen Weber, Köylülerden Fransızlara: Fransa Kırsalının Modernleşmesi, 1870-1914, Türkçe Söyleyen: Çağdaş Sümer

47- Eren Kırmızıaltın, İktisat ve Rasyonalite, K. Marx, W. S. Jevons ve T. B. Veblen’de Rasyonalite, İnsan, Teori

46- Erving Goffman, Etkileşim Ritüelleri: Yüz Yüze Davranış Üzerine Denemeler, Türkçe Söyleyen: Adem Bölükbaşı

Şubat

45- Rod Hill & Tony Myatt, İktisat: Eleştirel Ders Kitabı, Eleştirel Düşünürün Mikroiktisat Kılavuzu, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir

44- Johannes Angermuller, Neden Fransa’da Postyapısalcılık Yok?, Entelektüel Bir Neslin Teşekkülü, Türkçe Söyleyen: Özge Karlık

43- Howard S. Becker, Peki ya Mozart? Peki ya Cinayet? Vakalar Üzerinden Akıl Yürütmek, Türkçe Söyleyen: Özlem Alioğlu Türker, Ebru Arıcan

Ocak

42- Besim F. Dellaloğlu, Zamanın İçinden Zamanın Dışından: Gelenek ve Modernlik Arasında

41- Erving Goffman, Kamusal Alanda İlişkiler: Toplu Yaşamın Mikro İncelemeler, Türkçe Söyleyen: M. Fatih Karakaya


— 2016 — 

Aralık

40- Levent Ünsaldı (Der.), Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik, Türkçe Söyleyen: Nuri Can Akın, Kübra Eren, Ebru Arıcan, Burak Tekin, Begüm Mengü

39- Paul Willis, İşçiliği Öğrenmek: Sınıf, İşçilik ve Eğitim, İşçi Çocukları Nasıl İşçi Oluyor?, Türkçe Söyleyen: Fuat Dâra Elhüseyni

Kasım

38- David Riesman, Yalnız Kalabalık: Amerikan Toplumsal Karakterinin Değişimi Üzerine Bir İnceleme, Türkçe Söyleyen: Yeşim Yaşar

37- Maurice Halbwachs, Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri, Türkçe Söyleyen: Büşra Uçar

Ekim

36- Michael Gardiner, Gündelik Hayat Eleştirileri, Türkçe Söyleyen: Deniz Özçetin, Babacan Taşdemir, Burak Özçetin

35- Benjamin Lieberman, Korkunç Kader: Modern Avrupa’nın Oluşumunda Etnik Temizlik, Türkçe Söyleyen: Damla Tanla Kurt

34- Murat Can Kabagöz, Eğlenirken Modernleşmek, Meyhaneden Baloza, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul

Eylül

33- Serdar Öztürk, Sinefilozofi: Kurosawa’nın Düşler’inde Sinefilozofik Bir Yolculuk

32- Zygmunt Bauman, Sosyalizm: Aktif Ütopya, Türkçe Söyleyen: Ahmet Araşan

31- Howard S. Becker, Toplumu Anlatmak, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş, Ebru Arıcan, Mesut Hazır

Mart

30- Pierre Bourdieu, Sosyoloji Meseleleri, Türkçe Söyleyen: Filiz Öztürk, Büşra Uçar, Mustafa Gültekin, Aslı Sümer | 2. Baskı

29- Ladislav Holy, Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları, Türkçe Söyleyen: Çağlar Enneli

Şubat

28- Philippe Corcuff, Bireyciliğin Meselesi, Türkçe Söyleyen: Aziz Ufuk Kılıç

Ocak

27- Graeme Turner, İngiliz Kültürel Çalışmaları, Türkçe Söyleyen: Deniz Özçetin, Burak Özçetin


— 2015 — 

Aralık

26- Erving Goffman, Tımarhaneler: Akıl Hastalarının ve Kapatılmış Diğer Kişilerin Toplumsal Durumu Üzerine Denemeler, Türkçe Söyleyen: Ebru Arıcan | 2. Baskı

Kasım

25- Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Türkçe Söyleyen: Derya Fırat Şannan, Ayşe Günce Berkkurt

Ekim

24- Pierre Bourdieu vd., Dünyanın Sefaleti, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı, Aslı Sümer, Hatice Esra Mescioğlu, Özlem İlyas, Laçin Tutalar, Baran Öztürk, Zeynep Baykal, Özlem Akkaya

Mayıs

23- Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Çoğulculuk ve Anlam Krizi: Modern İnsanın Yönelimi, Türkçe Söyleyen: Mustafa Derviş Dereli

Nisan

22- Robert E. Park & Ernest W. Burgess, Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler, Türkçe Söyleyen: Pınar Karababa Kayalıgil | 2. Baskı

Mart

21- Thorstein Bunde Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi: Kurumların İktisadi İncelemesi, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir | 2. Baskı

20- Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Türkçe Söyleyen: Aslı Sümer, Levent Ünsaldı, Özlem Akkaya | 2. Baskı

Şubat

19- Philip S. Gorski (Der.), Bourdieu ve Tarihsel Analiz, Türkçe Söyleyen: Özlem Akkaya

Ocak

18- Selva Ersöz Karakulakoğlu ve Özge Uğurlu (Der.), Twitter: İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar

17- Harold Garfinkel, Etnometodolojide Araştırmalar, Türkçe Söyleyen: Ümit Tatlıcan


— 2014 — 

Kasım

16- Robert Paul Wolff, Barrington Moore, JR. & Herbert Marcuse, Saf Hoşgörünün Bir Eleştirisi, Türkçe Söyleyen: Soner Soysal

Ekim

15- Arthur Asa Berger, Durkheim Öldü!: Sherlock Holmes Sosyolojik Teoriye Giriyor, Türkçe Söyleyen: Vefa Saygın Öğütle

Eylül

14- Patrick Haenni, Piyasa İslamı: İslâm Suretinde Neoliberalizm, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 2. Baskı

13- Howard S. Becker, Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?, Türkçe Söyleyen: Baran Öztürk, Gökçe Metin, Hatice Esra Mescioğlu, Levent Ünsaldı, Şerife Geniş | 2. Baskı

Nisan

12- Levent Ünsaldı, Bir Ekonomizm Eleştirisi: Türkiye’de Kalkınma Fikri

Mart

11- Adam Przeworski, Kapitalizmde Devlet ve Ekonomi, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, H. Alpay Öznazik | 2. Baskı

10- Erving Goffman, Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş, Levent Ünsaldı, Suphi Nejat Ağırnaslı | 3. Baskı

Ocak

09- Dimitris Milonakis & Ben Fine, İktisat Emperyalizminden Acayip İktisada, İktisat ve Diğer Sosyal Bilimler Arasında Değişen Sınırlar, Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir

08- Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Vârisler: Öğrenciler ve Kültür, Türkçe Söyleyen: Aslı Sümer, Levent Ünsaldı | 2. Baskı


— 2013 — 

Kasım

07- Howard S. Becker, Haricîler (Outsiders): Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı, Şerife Geniş | 2. Baskı

06- Derek Layder, Sosyolojik Araştırma Pratiği: Teori ve Sosyal Araştırmanın İlişkilendirilmesi, Türkçe Söyleyen: Serdar Ünal | 2. Baskı

Ekim

05- Levent Ünsaldı & Ercan Geçgin, Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve Türkiye’de | 5. Baskı

Eylül

04- Pierre Bourdieu, Bilimin Toplumsal Kullanımları: Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 2. Baskı

Mayıs

03- Taarruz, Eğlendirerek Hükmetmek: Halklara Karşı Kitle Kültürü, Türkçe Söyleyen: Yusuf Polat

02- Howard S. Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş | 4. Baskı

01- Pierre Bourdieu, Seçilmiş Metinler, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 3. Baskı