Bolşevizm Üzerine Metinler

“Bolşevizm her zaman fikirler ya da ‘ilkeler’ olarak yayılır. Bu, fikirlerin ve düşünce alışkanlıklarının bulaşması yoluyla gerçekleşir (…) Bolşevik düşünce şeması sıradan insana kolay gelir, çünkü büyük ölçüde yeni şeyler öğrenmeyi değil, eski bildiklerini unutmayı gerektirir (…) Önerilen yeni düşünce düzeni giderek artan bir kolaylıkla eski varsayımların yerini alacaktır, çünkü terk edilmeye mahkûm eski kanaatler sıradan insanın yaşamındaki maddi desteklerini yitirmiştir artık ve yeni maddi koşullar sıradan insanın düşünce alışkanlığını yeni düşünce düzenine doğru dönüştürecektir.”

“On sekizinci yüzyıl devrimleri askeri ve politik devrimlerdir ve tarihe mal olduklarına inanan Eski Devlet Adamları, devrimlerin yirminci yüzyılda da aynı yöntem ve araçlarla yapılabileceğine ve tersine döndürülebileceğine inanmaya devam etmektedirler. Ancak yirminci yüzyılda yaşanacak büyük ya da sonuç verici bir altüst oluş, zorunlu olarak sanayi alanında bir altüst oluş olacaktır (…)”

Bu derlemede yer alan metinler Veblen’in akademik çalışmalarda referans verilen,”bilinen” metinlerinden farklıdır. Politik derdi olan metinlerdir. Okuru, Veblen’in I. Dünya Savaşı sonrasındaki politik bakış açısını Bolşevizm üzerine yazdığı metinler üzerinden değerlendirmeye davet eder.

İçindekiler: Gözat

Kategoriler: Product ID: 2313

Ek bilgi

Kitabın Yazarı

Thorstein Bunde Veblen

Türkçe Söyleyen

Barış Özçorlu, Devrim Kılıçer, Ömer Mollaer, Pelin Tuştaş

Derleyen

Eren Kırmızıaltın

Redaksiyon

Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir

Kapak

Ali İmren

Dizi

Heretik: 91 İktisat Serisi: 13

ISBN Numarası

978-605-9436-57-1