Eğlendirerek Hükmetmek

Kapitalizm ekonomik bir istismar sistemine indirgenemez. Emekçilerin, doğanın ve bizzat kendimizin günümüzdeki sömürüsü, güçlü bir tekno-liberal hayalin içselleştirilmesi sayesinde ve sürekli kendini yenileyen bir eğlendirme kültürü aracılığıyla sürüp gidiyor. Bugün hepimiz, tüm insani gerçek­likleri derinlemesine değişime uğratan ve bizi ekonomik insana (homo economicus) dönüştürme yolunda ilerleyen bir uygarlık biçimiyle karşı karşıyayız. Yalnızca bir üretim ilişkisi veya gelişmenin meyvelerinin paylaşımı meselesi değil, derin bir başkalaşım söz konusu. Kapitalizm, dünyanın birçok bölgesindeki yaşam biçimlerini tekbiçimleştiriyor ve tüketim toplumu idealini gezegenin büyük bir bölümüne yayıyor. Diğer bir ifadeyle, gerçek bir kitle kültüründe, yaşam tarzında ete kemiğe bürünüyor.

İçindekiler ve Taaruz’un Önsözü: Oku

 

Ek bilgi

Kitap Başlığı

Eğlendirerek Hükmetme

Alt Başlık

Halklara Karşı Kitle Kültürü

Orijinal Başlık

Divertir Pour Dominer, La Culture de Masse Contre Les Peuples

Kitabın Yazarı

Taarruz

Türkçe Söyleyen

Yusuf Polat

Yayım Tarihi

Mayıs 2013

Sayfa Sayısı

256

ISBN Numarası

9786058600805

Dizi

Heretik: 3, Popüler Kültür Dizisi: 1