İktisadın Gizli Günahları

Deirdre McCloskey, bu kısa çalışmasında, politik ekonomiyi bir kenara bırakan iktisattaki bilimsel teşebbüsü sekteye uğratan iki gizli günah olduğunu iddia eder.Bu iddiasını temellendirirken iktisada ilişkin genel kanıyı gözden geçirir, küçük günahlardan bahseder, iktisada özgü olmayan büyük günahları belirtir, “içeridekilerin” ve “dışarıdakilerin” iktisada dair hatalı kavrayışlarını net bir şekilde ortaya koyar. Hacim olarak küçük sayılabilecek bir çalışmada, muazzam bir bilgi birikiminden süzülerek ortaya konan kapsamlı bir sorgulama yapar.

Peki nedir bu iki gizli günah? Öncelikle şunu belirtir McCloskey; “Dünyaya ilişkin bir araştırma düşünmeli ve bakmalıdır. Teorileştirmeli ve gözlemlemelidir. Biçimlendirmeli ve kaydetmelidir. Her ikisini de.” Ve iktisat, saf bir düşünme pratiği, sadece bir teori değil, dünyaya dair bir araştırma pratiğidir: “… iktisadın saf düşünme değil, dünya üzerine bir araştırma olması gerekiyor.” Dolayısıyla iktisat ne sadece ampirik ne de sadece teorik olabilir. İkisini de kullanmalıdır. Ne var ki iki gizli günah tam da burada işlenir: “İktisat, ‘teoride’ nitel ‘sonuçlara’ ve ‘ampirik çalışmada’ anlamlı/anlamsız ‘sonuçlara’ indirgenmiştir.” McCloskey’e göre bu çalışma tarzında işlenen günahlar, niceliksel gücü olmayan “niteliksel teoremler” ve niceliksel gücü olmayan “istatistiksel anlamlılık”tır.

İçindekiler: Gözat

Kategoriler: Product ID: 5734

Ek bilgi

Orijinal Başlık

The Secret Sins of Economics

Kitabın Yazarı

Deirdre N. McCloskey

Türkçe Söyleyen

Eren Kırmızıaltın

Redaksiyon

Levent Ünsaldı

Kapak

Ali İmren

Dizi

Heretik: 108, İktisat Serisi: 19

ISBN Numarası

978-605-9436-74-8