Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi

Ortak deneyim, davranış ve değer kalıplarının da içinde yoğrulduğu kapsamlı anlam bütünlüklerinin muhafazası ve aktarılması, tüm “modern-öncesi” toplumların birincil kurumlarının en temel işlevlerinden biri olmuştur. Bu durum, “modernite”nin tesisiyle sonuçlanan dönemden itibaren değişmiş; başta din olmak üzere bütünlükçü anlam kalıpları zayıflamış ve hatta çöküntüye uğramış ve devamında da büyük çaplı bir anlam krizi meydana gelmiştir. Günümüzün önde gelen sosyologlarından Berger ve Luckmann, bu anlam krizinin önüne geçebilmek için, “aracı kurumlar” adını verdikleri kurumların modern dönemde yeniden tesis edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Yazarlara göre bu kurumlar, bireylerin öznel deneyim ve eylem kalıplarının toplumsal mutabakata aktarılmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onların modern dünyada kendilerini tamamen yabancı gibi hissetmelerini engelleyecek olan anlam “sabitlemelerini” de teminat altına alacaktır. Ancak o vakit, kriz içerisindeki “modernite”nin tahribatından ya da tehditlerinden bireyin kimliğini kurtarmak ve toplumun özneler-arası uyumunu sağlamak mümkün olacaktır.

İçindekiler ve Mustafa Derviş Dereli ile Werner Weindenfeld Takdimi: Oku

 

Ek bilgi

Kitap Başlığı

Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi

Alt Başlık

Modern İnsanın Yönelimi

Orijinal Başlık

Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning, The Orientation of Modern Man

Kitabın Yazarı

Peter L. Berger, Thomas Luckmann

Türkçe Söyleyen

Mustafa Derviş Dereli

Yayım Tarihi

Mayıs 2015

Sayfa Sayısı

96

ISBN Numarası

9786058446649

Dizi

Heretik: 23, Sosyoloji Dizisi: 7