Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisat ve Kapitalizm

Bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında yaşanan düşünsel ve kültürel dönüşüme yeni bir bakış açısı getiriyor. Dönemin iktisadi düşünce atmosferini inceleyen çalışma, iktisat biliminin Osmanlı’ya girişi, bu yeni disiplinlerden alınan kavramların geleneksel iktisadi değerlerle harmanlanarak yerlileştirilmesi ve edebi eserler gibi popüler araçlarla hayatın her alanına yayılmasının dinamiklerini ele alıyor.
Yazar, temel olarak şu üç soruya cevap arıyor : Toplumsal ilişkilere dair yeni bir anlayış ve analiz yöntemi sunan iktisat bilimi, Osmanlıların dünyaya ve kendilerine bakışını nasıl etkiledi? Bu bilimin yarattığı yeni dünya algısı, Osmanlıların güncel meseleler ve imparatorluğun geleceğine dair düşüncelerini nasıl şekillendirdi? Osmanlı aydınları, iktisadi yazından ilhamla geliştirdikleri fikir, kavram ve değerleri, modernleşme ve toplumsal değişim amaçları için nasıl kullandılar? Sosyal ve beşeri bilimlerle ilgilenen tüm okurlar için önemli bir kaynak olan bu eseri Türkçeye kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz.

Geç Osmanlı’da yürütülen iktisadi tartışmaları ele alan Kılınçoğlu’nun titizlikle kaleme aldığı kitabı, konuyla ilgili bugüne kadar yapılmış en ayrıntılı inceleme.
Berrak BURÇAK
Kılınçoğlu, 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda iktisadi düşüncenin gelişimini dönüşen toplumun sancıları bağlamında değerlendiriyor, kapitalizmin gelişimini yeniden düşünmek için fırsatlar sunuyor.
Alp Yücel KAYA
Kılınçoğlu, ‘‘iktisat’’ın inşa edilişini kültürel süreklilik ve dönüşümler üzerinden incelerken Osmanlı modernleşmesi ve kapitalizm tartışmalarına da önemli katkılar sunuyor.
Mehmet Alper YALÇINKAYA
içindekiler: Gözat

Kategoriler: , Product ID: 5717

Ek bilgi

Orijinal Başlık

Economics and Capitalism in the Ottoman Empire

Kitabın Yazarı

Deniz T. Kılınçoğlu

Türkçe Söyleyen

Onur Gayretli

Editör

Eren Kırmızıaltın

Redaksiyon

Deniz T. Kılınçoğlu, Eren Kırmızıaltın

Kapak

Ali İmren

Dizi

Heretik: 105, İktisat Serisi: 17

ISBN Numarası

978-605-9436-71-7