Sosyoloji Tarihi

Mühim olan, sosyolojinin bir disiplin olarak doğuş ve gelişiminin tarihidir. Bu tarih tekdüze, an-siklopedik, kronolojik bir “fikirler” veya “kurucular” tarihine indirgenemez. Kaldı ki sosyoloji tarihini sosyal düşünceler tarihiyle eşlesek dahi, birbiri üzerine katarak “ilerleyen” ve her zaman yeni gelenin kendisini önceleyenden daha “doğru” ve “gerçek” olduğu bir düşünceler tarihi yaklaşımı koca bir yanılsamadır. Bu kitap bu nevi bir çizgisel (kümülatif ) sosyoloji tarihi okumasından uzaklaşma gayretindedir. Aslında yaptığımız, sosyolojik geleneğin o devasa mirasıyla dinamik bir diyalog kurmaktır. Bu diyalog her sosyolog için fevkalade önemlidir. Zira her sosyolog kendisini bu mirasa göre, farkında olsun ya da olmasın, bir yerlere koyar, tanımlar. Bu mirasın, geleneğin gelişimi tekdüze, çizgisel bir süreç göstermemiştir. Geri dönüşlerin, kırılmaların, durmaların, sıçramaların yaşandığı kaotik bir gelişim sürecidir söz konusu olan. Her şeyden önce sosyolojinin kendisinin bir disiplin olarak inşası ve kurumsallaşmasını merkezine alan bu kitap, Türkiye’de sosyoloji tarihi alanındaki önemli bir boşluğu doldurmak gayretindedir.

İçindekiler ve Levent Ünsaldı Takdimi: Oku

 

Kategoriler: Etiketler: , , Product ID: 1219

Ek bilgi

Kitap Başlığı

Sosyoloji Tarihi

Alt Başlık

Dünya'da ve Türkiye'de

Kitabın Yazarı

Ercan Geçgin, Levent Ünsaldı

Yayım Tarihi

Ekim 2013

Sayfa Sayısı

278

ISBN Numarası

6056522475

Dizi

Heretik: 5, Sosyoloji Dizisi: 1