Toplumsal Yaşamın Temelleri

Toplumsal ilişki nedir? İnsanın bir ‘‘özü’’ var mıdır? Ne tür akrabalık sistemleri mevcuttur? Hâsılı, anropoloğun gözünde toplumsal yaşamın temelleri nelerdir? Sosyal bilimlerin hem saha araştırmalarının hem de sorgulamalarının merkezindeki bu soruları ele alan Maurice Godelier bu kitabında insan varoluşunun beş önkoşulunu tanımlıyor. Yazar’a göre insan, en başından beri hem biyolojik hem toplumsal hem de tarihsel bir varlıktır. Eğer böyleyse, kültürün insan varoluşuna sonradan ‘‘eklendiği’’ iddiası temelsizdir. İnsanlar toplumsal bağları ne bir anda keşfetmiş ne de bir sözleşme vasıtasıyla ansızın toplumu ‘‘kurmuştur’’. İnsan doğal olarak sosyal bir türdür, toplum halinde yaşamayı sonradan keşfetmemiştir. Ancak bu belirlenim insan gerçekliğinin tamamını da kapsamaz çünkü buna bir de tarih eklenir. Ne söylenirse söylensin tarihin bir sonu yoktur. Tarih, bireyler için olduğu kadar toplumlar için de her zaman ucu açık bir mümkünler uzamıdır.

İçindekiler: Gözat

Kategoriler: Product ID: 5704

Ek bilgi

Kitap Başlığı

Toplumsal Yaşamın Temelleri

Orijinal Başlık

Fondamentaux de la vie sociale

Kitabın Yazarı

Maurice Godelier

Türkçe Söyleyen

Ayris Taban

Editör

Levent Ünsaldı

Redaksiyon

Levent Ünsaldı

Kapak

Ali İmren

Dizi

Heretik:103, Antropoloji Serisi: 3

ISBN Numarası

978-605-9436-69-4