#MerkepTV

Heretik yazarlarının, kitaplarının, düşünce dünyalarının hikâyeleri, yapılan söyleşiler, sempozyum ve konferanslardan görüntüler, belgeseller. Merkep’in satır araları ile yetinmeyenler için!

Erving Goffman and the Performed Self

George Herbert Mead: The I and the Me

Labeling Theory

Symbolic Interactionism

Erving Goffman, Interaction Ritual

Master’s Series on Field Research

Hobo

Stigma: Social and Self