Köylülerden Fransızlara

Eugene Weber’in bu ölümsüz eseri, devrim sonrası Fransa’sında modern ulus devletin ve Fransız kimliğinin inşa sürecini bütün detaylarıyla ele alıyor.

Köylülerden Fransızlara, büyük ölçüde kırsala hapsolmuş, “barbarlar tarafından meskûn” edilmiş ve karmakarışık kültürlerle malûl bir ülkenin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra nasıl bir dönüşüm geçirdiğini adeta bir kuyumcu titizliğiyle irdeliyor. Bu sayede bize modern anlamda Fransız kimliğinin yaygın ve zorunlu eğitimin, mecburi askerlik hizmetinin ve bilhassa da ulaşım hizmetlerinin ve kitle iletişim araçlarının kırsala girmesiyle birlikte temayüz ettiğini gösteriyor.

Bu kitabın bilhassa Avrupa kıtasında modern ulus devlet inşası süreçlerini anlamamız açısından temel bir referans olduğunu söylemek mümkün.

Kitlelerin gündelik hayatlarından bir hayli etkilenen Weber, o bildik canlı ve nüktedan üslubuyla geçmişi erişilebilir ve şimdiyle ilişkili kılmayı başarmıştır.

Köylülerden Fransızlara bu üslubun bütün özelliklerini taşıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Fransız kırsalının adeta canlı bir resmini çizen Weber, bu dünyanın 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar ulus devletin modern dünyasına nasıl entegre olduğunu renkli bir dille okuyucuya sunuyor.

Hiç şüphe yok ki modern ulus-devlet ve milli kimlik inşası literatürünün en temel ve çarpıcı eserlerinden birini elinizde tutmaktasınız…

İçindekiler: Gözat | Barış Ünlü Takdimi: Oku

 

Ek bilgi

Kitap Başlığı

Köylülerden Fransızlara

Alt Başlık

Fransa Kırsalının Modernleşmesi, 1870-1914

Orijinal Başlık

Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914

Kitabın Yazarı

Eugen Weber

Türkçe Söyleyen

Çağdaş Sümer

Yayım Tarihi

Nisan 2017

Sayfa Sayısı

776

ISBN Numarası

9786059436151

Dizi

Heretik: 48, Tarih Dizisi: 3