Yabancı

“Öteki, kaçınılmaz olarak çoğuldur; farklı sıfatlarla, farklı koşullarda ve farklı ilişkiselliklerde inşa edilendir. Ancak burada analizi sadece ötekiye ve onun ayırt edici olduğu varsayılan birtakım hususiyetlerine sabitlemek, “verili” olduğu düşünülenin çıkmaz sokağında sosyal bilimi tözlere teslim etmektir. Örneğin, bir “etnik” grubu etnik grup yapan, onun sabit ve ayırt edici kültürel örüntüleri veya dili değildir; aksine, siyasal, ekonomik ve kültürel veçheleri üzerinden bir tahakküm biçimini de içinde barındıran bir ilişkiler bütününde yuvalanmış bakış açısıdır. Ancak burada her şey çift taraflı işler. Aynı ilişki içerisinde “yerli”yi kuran da yabancıdır. Yabancı, bu itibarla, bir grubun nazarında dışarıda olan ancak bizatihi varlığıyla ve grupla ilişkisiyle grubu yapılandırandır; yani aslında içeride de olandır.

Elinizdeki derleme, bu çift taraflı dinamiğin kendisini analizinin merkezine koymuş ve Simmel ve Schütz’den Park ve Hughes’e, oradan da Garfinkel’e kadar uzanan fikri süreklilikte fevkalade zengin ve çarpıcı çalışmalar üretebilmiş bir araştırma pratiğinin, Türkçeye ilk kez kazandırılan bazı klasik metinlerinden oluşmaktadır. Elbette bu derleme de her derleme gibi ister istemez öznel, kısmi ve eksiktir; ancak buna rağmen eğer tek bir katkısı olacaksa o da, hâlihazırda şeyleştirilmiş kategorileri “aramayı” sosyal bilim sanan ve toplumsalı teorisist kalıplara döktükçe iç huzura eren bir tedrisi vasatlığa karşı, kırık olana-sapkına-sapana özel bir önem göstermeyi ve gündelik yaşamın sıradan gözüken ancak devasa bir toplumsal tazyikin izlerini taşıyan nesnelerini ilişkilerinde kavramayı şiar edinmiş bir sosyal bilim pratiğine yaptığı ısrarlı vurgudur.”

Kitapta yer alan makaleler;

— Siyah İnsanların Savaşımları (W. E. Burghardt Du Bois)
— Yabancı (Georg Simmel)
— Yabancı: Bir Sosyal Psikoloji Makalesi (Alfred Schütz)
— Eve Dönen (Alfred Schütz)
— İnsan Göçü ve Marjinal İnsan (Robert Ezra Park)
— Marjinal İnsan Meselesi (Everett V. Stonequist)
— Etnik İlişkiler Üzerine Çalışmalar (Everett C. Hughes)
— Başarılı Bir İtibarsızlaştırma Töreninin Koşulları (Harold Garfinkel)

İçindekiler: Oku

 

Ek bilgi

Kitap Başlığı

Yabancı

Alt Başlık

Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik

Kitabın Yazarı

Alfred Schütz, Everett C. Hughes, Everett V. Stonequist, Georg Simmel, Harold Garfinkel, Robert Ezra Park, W. E. B. Du Bois

Derleyen

Levent Ünsaldı

Türkçe Söyleyen

Begüm Mengü, Burak Tekin, Ebru Arıcan, Kübra Eren, Nuri Can Akın

Yayım Tarihi

Aralık 2016

Sayfa Sayısı

118

ISBN Numarası

9786059436076

Dizi

Heretik: 40, Sosyoloji Dizisi: 14