Yeniden Üretim

Elinizdeki çalışma, 1964 tarihli Varisler kitabının ilk aşamasını oluşturduğu araştırmaların teorik bir sentezidir. Bu genel teori, sembolik şiddetin edimlerine ve bu şiddetin gizlenmesinin toplumsal koşullarına ilişkin olup pedagojik ilişki, dilin münevver veya zamane kullanımı ya da sınav veya diplomanın sembolik ve ekonomik etkileri üzerine yürütülmüş ampirik çalışmalardan hareketle vücut bulmuştur.

Okul, etkileri aldatıcı olmanın çok ötesinde yanılsamalar üretir. Örneğin, bağımsızlık ve tedrisi tarafsızlık yanılsaması, müesses nizamın yeniden üretimine yaptığı en özel katkının esasında yer alır. Bu itibarla Okul’un, kültürel sermayenin dağılım yapısını yeniden ürettiği mekanizmaları açığa çıkarmaya çalışmak, eğitim sistemlerini bugün etkileyen çelişkileri kavratacak araçları sağlamakla kalmaz sadece. Bunun daha da ötesinde, failleri hem yapıların ürünleri hem de bu yapıların yeniden üreticileri olarak teşkil eden ve böylelikle de hem öznelci yaratıcı özgürlükten hem de yapısalcı nesnelcilikten sıyrılmayı başarabilmiş bir pratik teorisine katkıdır da burada söz konusu olan.

İçindekiler ve Emrah Göker Takdimi: Oku

 

Ek bilgi

Kitap Başlığı

Yeniden Üretim

Alt Başlık

Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri

Orijinal Başlık

La Reproduction, éléments pour une théorie du système d'enseignement

Kitabın Yazarı

Jean-Claude Passeron, Pierre Bourdieu

Türkçe Söyleyen

Aslı Sümer, Levent Ünsaldı, Özlem Akkaya

Yayım Tarihi

Mart 2015

Sayfa Sayısı

280

ISBN Numarası

9786056522468

Dizi

Heretik: 20, Bourdieu Dizisi: 1