Ayrım

Pierre Bourdieu’nün Fransa’da 1979’da yayınlanan ve çok kapsamlı gözlem verilerine dayanan temel çalışması Ayrım kuşkusuz ki günümüz sosyal bilimler alanı açısından çağdaş bir klasik niteliğinde. Sınıfsal perspektif ile kültürel analizi bir araya getiren ve sınıfsal tahakkümün kültürel mekanizmalarını ifşaya soyunan eserin ayırt edici vasfı, sınıf mücadelesinin gizil bir boyutuna, kültürel tüketimin çok değişkenli ve müphem karakterine odaklanması. Bu sayede Bourdieu, en yoğun olarak Kant’tan bu yana felsefe tarihinin en muamma sorularından birine, beğeni yargısının kökeni ve işleyişi sorusuna sosyo-tarihsel ve ampirik bir cevap vermeye çalışıyor. Ayrım bu özelliklerinin yanında Bourdieu’nün merkezi kavramlarının (alan, habitus ve sermaye) kullanımının paradigmatik bir resmi de ayrıca. Muradımız, Bourdieu’nün tilmizi L. Wacquant’ın deyişiyle sınıf incelemeleri açısından “Kopernik devrimi tadındaki” bu çalışmanın yayınlanmasının, Türkiye sosyal bilimler alanındaki sınıf incelemeleri sahasına yeni bir soluk getirmesi.

İçindekiler ve Güney Çeğin ile Emrah Göker Takdimi: Oku

 

Ek bilgi

Kitap Başlığı

Ayrım

Alt Başlık

Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi

Orijinal Başlık

La Distinction, critique sociale du jugement

Kitabın Yazarı

Pierre Bourdieu

Türkçe Söyleyen

Ayşe Günce Berkkurt, Derya Fırat Şannan

Yayım Tarihi

Kasım 2015

Sayfa Sayısı

789

ISBN Numarası

9786058446687

Dizi

Heretik: 25, Bourdieu Dizisi: 7