Nisan 2017

50- Zygmunt Bauman & Keith Tester, Zygmunt Bauman ile Söyleşiler, Türkçe Söyleyen:  Mesut Hazır

49- Arthur Asa Berger, Bir Postmodernist için Postmortem, Türkçe Söyleyen:  Damla Tanla Kurt

Mart 2017

48- Eugen Weber, Köylülerden Fransızlara, Fransa Kırsalının Modernleşmesi, 1870-1914, Türkçe Söyleyen: Çağdaş Sümer

47- Eren Kırmızıaltın, İktisat ve Rasyonalite, K. Marx, W. S. Jevons ve T. B. Veblen’de Rasyonalite, İnsan, Teori

46- Erving Goffman, Etkileşim Ritüelleri: Yüz Yüze Davranış Üzerine Denemeler, Türkçe Söyleyen: Adem Bölükbaşı

Şubat 2017

45- Rod Hill & Tony Myatt, İktisat: Eleştirel Ders Kitabı, Eleştirel Düşünürün Mikroiktisat Kılavuzu, Türkçe Söyleyen: Hüsnü Bilir

44- Johannes Angermuller, Neden Fransa’da Postyapısalcılık Yok?, Entelektüel Bir Neslin Teşekkülü, Türkçe Söyleyen: Özge Karlık

43- Howard S. Becker, Peki ya Mozart? Peki ya Cinayet? Vakalar Üzerinden Akıl Yürütmek, Türkçe Söyleyenler: Özlem Alioğlu Türker, Ebru Arıcan

Ocak 2017

42- Besim F. Dellaloğlu, Zamanın İçinden Zamanın Dışından: Gelenek ve Modernlik Arasında

41- Erving Goffman, Kamusal Alanda İlişkiler: Toplu Yaşamın Mikro İncelemeler, Türkçe Söyleyen: M. Fatih Karakaya

Aralık 2016

40- Levent Ünsaldı (der), Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik, Türkçe Söyleyenler: Nuri Can Akın, Kübra Eren, Ebru Arıcan, Burak Tekin, Begüm Mengü

39- Paul Willis, İşçiliği Öğrenmek Sınıf, İşçilik ve Eğitim: İşçi Çocukları Nasıl İşçi Oluyor?, Türkçe Söyleyen: Dâra Elhüseyni

Kasım 2016

38- David Riesman, Yalnız Kalabalık: Amerikan Toplumsal Karakterinin Değişimi Üzerine Bir İnceleme, Türkçe Söyleyen: Yeşim Yaşar

37- Maurice Halbwachs, Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri, Türkçe Söyleyen: Büşra Uçar

Ekim 2016

36- Michael Gardiner, Gündelik Hayat Eleştirileri, Türkçe Söyleyenler: Deniz Özçetin, Babacan Taşdemir, Burak Özçetin

35- Benjamin Lieberman, Korkunç Kader, Modern Avrupa’nın Oluşumunda Etnik Temizlik, Türkçe Söyleyen: Damla Tanla Kurt

34- Murat Can Kabagöz, Eğlenirken Modernleşmek, Meyhaneden Baloza, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul

Eylül 2016

33- Serdar Öztürk, Sinefilozofi: Kurosawa’nın Düşler’inde Sinefilozofik Bir Yolculuk

32- Zygmunt Bauman, Sosyalizm Aktif Ütopya, Türkçe Söyleyen: Ahmet Araşan

31- Howard S. Becker, Toplumu Anlatmak, Türkçe Söyleyenler: Şerife Geniş, Ebru Arıcan, Mesut Hazır

Nisan 2016

30- Pierre Bourdieu, Sosyoloji Meseleleri, Türkçe söyleyenler: Filiz Öztürk, Büşra Uçar, Mustafa Gültekin, Aslı Sümer | 2. Baskı

29- Ladislav Holy,  Antropolojinin Akrabalık Yaklaşımları, Türkçe Söyleyen: Çağlar Enneli

Şubat 2016

28- Philippe Corcuff, Bireyciliğin Meselesi, Türkçe Söyleyen: Aziz Ufuk Kılıç

Ocak 2016

27- Graeme Turner, İngiliz Kültürel Çalışmaları, Türkçe Söyleyenler: Deniz Özçetin, Burak Özçetin

Aralık 2015

26- Erving Goffman, Tımarhaneler: Akıl Hastalarının ve Kapatılmış Diğer Kişilerin Toplumsal Durumu Üzerine Denemeler, Türkçe söyleyen: Ebru Arıcan | 2. Baskı

Kasım 2015

25- Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Çevirenler: Derya Fırat Şannan, Ayşe Günce Berkkurt

Ekim 2015

24- Pierre Bourdieu vd., Dünyanın Sefaleti, Türkçe Söyleyenler: Levent Ünsaldı, Aslı Sümer, Hatice Esra Mescioğlu, Özlem İlyas, Laçin Tutalar, Baran Öztürk, Zeynep Baykal, Özlem Akkaya

Mayıs 2015

23- Peter L. Berger ve Thomas Luckmann, Çoğulculuk ve Anlam Krizi: Modern İnsanın Yönelimi, Türkçe Söyleyen: Mustafa Derviş Dereli

Nisan 2015

22- Robert E. Park ve Ernest W. Burgess, Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine Öneriler, Türkçe Söyleyen: Pınar Karababa Kayalıgil | 2. Baskı

Mart 2015

21- Thorstein Bunde Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi: Kurumların İktisadi İncelemesi, Türkçe söyleyenler: Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir | 2. Baskı

20- Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron, Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Türkçe Söyleyenler: Aslı Sümer, Levent Ünsaldı, Özlem Akkaya | 2. Baskı

Şubat 2015

19- Philip S. Gorski (der), Bourdieu ve Tarihsel Analiz, Türkçe söyleyen: Özlem Akkaya

Ocak 2015

18- Selva Ersöz Karakulakoğlu ve Özge Uğurlu (Der.) | Twitter: İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar

17- Harold Garfinkel, Etnometodolojide Araştırmalar, Türkçe Söyleyen: Ümit Tatlıcan

Kasım 2014

16- Robert Paul Wolff, Barrington Moore, JR. ve Herbert Marcuse, Saf Hoşgörünün Bir Eleştirisi, Türkçe Söyleyen: Soner Soysal

Ekim 2014

15- Arthur Asa Berger, Durkheim Öldü!: Sherlock Holmes Sosyolojik Teoriye Giriyor, Türkçe Söyleyen: Vefa Saygın Öğütle

Eylül 2014

14- Patrick Haenni, Piyasa İslamı: İslâm Suretinde Neoliberalizm, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 2. Baskı

13- Howard S. Becker, Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?, Türkçe Söyleyenler: Baran Öztürk, Gökçe Metin, Hatice Esra Mescioğlu, Levent Ünsaldı, Şerife Geniş | 2. Baskı

Nisan 2014

12- Levent Ünsaldı, Bir Ekonomizm Eleştirisi: Türkiye’de Kalkınma Fikri

Mart 2014

11- Adam Przeworski | Kapitalizmde Devlet ve Ekonomi, Türkçe söyleyenler: Eren Kırmızıaltın, H. Alpay Öznazik | 2. Baskı

10- Erving Goffman | Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, Türkçe Söyleyenler: Şerife Geniş, Levent Ünsaldı, Suphi Nejat Ağırnaslı | 3. Baskı

Ocak 2014

09- Dimitris Milonakis ve Ben Fine, İktisat Emperyalizminden Acayip İktisada, İktisat ve Diğer Sosyal Bilimler Arasında Değişen Sınırlar, Türkçe Söyleyenler: Eren Kırmızıaltın, Hüsnü Bilir

08- Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron, Vârisler: Öğrenciler ve Kültür, Türkçe Söyleyenler: Aslı Sümer, Levent Ünsaldı | 2. Baskı

Kasım 2013

07- Howard S. Becker, Haricîler (Outsiders): Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, Türkçe Söyleyenler: Levent Ünsaldı, Şerife Geniş | 2. Baskı

06- Derek Layder, Sosyolojik Araştırma Pratiği: Teori ve Sosyal Araştırmanın İlişkilendirilmesi, Türkçe Söyleyen: Serdar Ünal | 2. Baskı

Ekim 2013

05- Levent Ünsaldı ve Ercan Geçgin, Sosyoloji Tarihi: Dünya’da ve Türkiye’de | 5. Baskı

Eylül 2013

04- Pierre Bourdieu, Bilimin Toplumsal Kullanımları: Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 2. Baskı

Mayıs 2013

03- Taarruz, Eğlendirerek Hükmetmek: Halklara Karşı Kitle Kültürü, Türkçe Söyleyen: Yusuf Polat

02- Howard S. Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı, Türkçe Söyleyen: Şerife Geniş | 4. Baskı

01- Pierre Bourdieu, Seçilmiş Metinler, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı | 3. Baskı