Kamu Maliyesinin Sosyal Teorisi : Disiplinlerarası Arayışlar

Neoklasik iktisadın kılavuzluğunda kamu maliyesi teknik bir yönetimsellik konusuna hapsedilmiştir. Güncel neoliberal disiplinlerarası yaklaşımlarda ise kamu maliyesi mikro temellere sığdırılmıştır. Kamu maliyesinin doğasına ilişkin politik kamusallığı dışarıda bırakan bu yaklaşımlar mali olayların ve gelişmelerin sığ açıklamalarına kapı açmıştır. Kamu maliyesine kapsamlı ve bütüncül bakış açısı kamu ekonomisinin içinde geliştiği geniş toplumsallığı göz ardı etmemeyi gerektirir, aynı zamanda içinde evrildiği tarihi de. Bu doğrultuda mali ve toplumsal gelişmelerin irdelenmesinde çok boyutlu bir yaklaşım ve çalışma alanı olarak gelişen mali sosyoloji bizlere bir alan sunmaktadır. Sosyoloji, felsefe, politik iktisat, antropoloji gibi farklı disiplinlerden beslenen bu bakış açısı ve çalışma alanı kamu maliyesinin kamusallığını ait olduğu yere kavuşturmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda eleştirel temellerde kamu maliyesine yöntem tartışması olanağını ve yeni konu alanları sunmaktadır. Bu bağlamda disiplinlerarası arayışlar kamu maliyesini sosyal teoride anlamlandırmanın bir adımıdır.

Kitapta yer alan yazılar sosyoloji, tarih, evrimsel ve kurumsal iktisat, antropoloji, biyopolitika gibi farklı alanlar kapsamında kamu maliyesini sosyal teoride konumlandırmaktadır. Yazılar okurları kamu maliyesini salt teknik bir yönetim konusu bağlamından ve iktisadi mikro öznelere sıkıştırılmış dar kalıplardan uzaklaştırıp yeniden düşünmeye davet ederek kamu maliyesine disiplinlerarası perspektifler açmaktadır.

içindekiler: Gözat

Kategoriler: Product ID: 5858

Ek bilgi

Editör

Ceyhun Gürkan, Ertuğrul Kanacı, Hatice Gül, Sema Nur Tekin

Dizi

Heretik: 106, İktisat Serisi: 18

Kapak

Ali İmren

ISBN Numarası

978-605-9436-72-4

Kapak Görseli

Latif Yılmaz