Marx’ın Para Kuramı

Bu kitap, toplam on dört makaleden oluşmaktadır ve bu makaleler beş kısım altında toplanmıştır; Marx’ın Temel Para Kuramı, Marx’ın Para Kuramının Uzantıları ve Yeniden İnşaları, Marx’ın Paranın Miktar Kuramı Eleştirisi, Para ve Dönüşüm Sorunu ve Marx’ın Dünya Parası Kuramı. Bu makaleler Marx’ın para kuramının çağdaş bir değerlendirmesini sunmaktadır. Bu kuram, genellikle Marx’ın en büyük başarılarından biri olarak övülür –özellikle klasik veya neoklasik iktisatçılarla karşılaştırıldığında. Öte yandan ciddi bir şekilde eleştirilir de.
Bu kitaba katkıda bulunanlar, Marx’ın para kuramının güçlü ve zayıf yönlerini –diğer para teorileriyle karşılaştırarak- geniş kapsamlı ve derinlemesine bir şekilde değerlendirmektedirler.

İçindekiler: Gözat

 

Kategoriler: Product ID: 2128

Ek bilgi

Alt Başlık

Modern Değerlendirmeler

Orijinal Başlık

Marx's Theory of Money Modern Appraisals

Editör

Eren Kırmızıaltın, Fred Moseley

Türkçe Söyleyen

Aydın Ördek

Redaksiyon

H. Alpay Öznazik

Dizgi

İsmet Erdoğan

Kapak

Ali İmren

ISBN Numarası

978-605-9436-39-7

Dizi

Heretik: 72, İktisat Serisi: 10

Yayım Tarihi

Mart 2018