Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu

Fransa’nın güneybatısında bir dağ köyünde dünyaya gelen Pierre Bourdieu, Fransa’nın itibarlı okullarından École Normale Supérieure’ü bitirir. Cezayir’de yerine getirdiği zorunlu askerlik hizmeti sırasında etnolojiye ilgi duyar. Kabil toplulukları üzerine etnolojik saha araştırmaları gerçekleştirir. 1960’lı yılların başlarında Paris’e döner ve Raymond Aron’un asistanı olarak Sorbonne’da çalışmaya başlar. 1964’te École des Hautes Études en Sciences Sociales‘da araştırma müdürlüğü yapar. Sonrasında yine aynı okulun bünyesinde Centre de Sociologie Européenne‘i kurar. 1975 yılında Actes de la Recherche en Sciences Sociales isimli dergiyi kurar ve editörlüğünü üstlenir. 1981’de Fransa’nın en itibarlı akademik kurumlarından Collège de France’da sosyoloji kürsüsüne seçilir. Bütün bu süreç boyunca, köylüler, sanatçılar, işverenler, halk sınıfları, eğitim sistemi, üniversite gibi çeşitli alanlar üzerine yapmış olduğu çalışmalarla kendinden söz ettirir. Özgün teorik yaklaşımını (alan teorisi) titizlik ve maharetle inşa eder. Bu çerçevede yürüttüğü çok sayıda saha çalışması temel kavramlarının (alan, habitus, kültürel sermaye, illusio, doksa, sembolik şiddet vb.) tatbiki niteliğindedir. 1990’lı yıllar Bourdieu’nün kamusal alanda, neoliberalizm karşıtı angajmanları üzerinden daha fazla görüldüğü yıllardır. Bu minvalde, 1998 yılında Les Éditions Raisons d’Agir isimli derneği kurar. Arkasında devasa bir külliyat bırakan Bourdieu, 2002 yılında dünyaya gözlerini kapar. Bourdieu’nun Türkçedeki kitapları buradan incelenebilir.

Bourdieu’nun Heretik Yayıncılık tarafından Türkçeye kazandıran eserleri şunlardır;

Sosyoloji Meseleleri / Mart 2016
Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi / Kasım 2015
Dünyanın Sefaleti / Ekim 2015
Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri / Mart 2015
Bourdieu ve Tarihsel Analiz / Şubat 2015
Vârisler: Öğrenciler ve Kültür / Ocak 2014
Bilimin Toplumsal Kullanımları: Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin / Eylül 2013
Seçilmiş Metinler / Mayıs 2013