Howard S. Becker

Howard S. Becker

Amerikalı sosyolog, Chicago Illinois doğumlu. Chicago University‘de öğrenimini gördü. Standford University‘de öğretim üyeliği yaptı ve çeşitli araştırmalarda bulundu. Ardından sırasıyla Evanston, Illionis ve North Western University‘lerinde “Sosyoloji ve Kentsel İlişkiler” dersleri verdi. “Marjinal gruplar” ve “alt kültürler” üzerine katılımcı gözlem tekniğini kullanarak yaptığı çalışmalarla 1950’li ve 1960’lı yıllarda sembolik etkileşimci yaklaşımın en önemli figürlerinden biri haline geldi. Chicago ekolünden, özellikle Herbert Blumer ve Everett Hughes gibi sosyologlardan etkilenmiştir. Howard S. Becker aynı zamanda bir caz sanatçısıdır. 1960’lı yılların caz kulüplerindeki “marihuana tüketimi pratikleri” üzerinden “sapkınlık” meselesini maharet ve yetkinlikle tartışmıştır. Bu minvalde kaleme aldığı, 1963’te yayınlanan Outsiders adlı eseri etiketleme kuramının en itibarlı kurucu saha araştırmalarından biridir.

Becker’ın Heretik Yayıncılık tarafından Türkçeye kazandıran eserleri şunlardır;

Peki ya Mozart? Peki ya Cinayet?: Vakalar Üzerinden Akıl Yürütmek / Şubat 2017
Toplumu Anlatmak / Eylül 2016
Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür? / Eylül 2014
— Haricîler (Outsiders): Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması / Kasım 2013
Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı / Mayıs 2013