Amerikalı Köle Frederick Douglass’ın Yaşam Öyküsü

Frederick Douglass on dokuzuncu yüzyılda yaşamış ünlü bir kölelik karşıtı olarak hatırlansa da bu ifade tek başına Douglass’ın gerçekte kim olduğunu ve ne kadar büyük bir etki yarattığını tam olarak ifade etmez. Douglass düşünceleri, sözleri ve eylemleriyle ABD’nin dönüşümünde önemli bir role sahiptir. Başarısının büyüklüğü, köle doğduğunu düşündüğünüzde daha da belirginleşir.
Bu Yaşam Öyküsü bir bakıma ham hatıralardan oluşan otobiyografidir ama aynı zamanda bir kölenin adaletsiz bir kaderi kabullenmeyi reddetmesinin öyküsüdür. Tarifsiz zulmün, toplumsal çalkantının, kişisel mücadele ve zaferin ilk ağızdan anlatımıdır. Etkisi o kadar derindir ki, yazılmasından yaklaşık iki asır sonra bugün bile özgürlük ve eşit hak mücadelelerinde anılır.
Bu Yaşam Öyküsü, dünyanın herhangi bir yerindeki ırk, etnisite, din vb. temelli ayrımcılıkla mücadelede daima referans verilmesi gereken, gerçek, çarpıcı ve çok güçlü bir özgürleşme öyküsüdür.
“Ne olursa olsun, her ne pahasına olursa olsun gelin, rüzgâra karşı açtığınız pankartların üzerine dini ve siyasi ilkeniz olarak şunları yazın, ‘KÖLELİĞE TAVİZ YOK! KÖLE SAHİPLERİYLE BİRLİK YOK!’”

Gözat: İçindekiler

Kategoriler: Product ID: 5710

Ek bilgi

Orijinal Başlık

Narrative of the Life of Frederick Douglass an American Slave

Kitabın Yazarı

Frederick Douglass

Türkçe Söyleyen

Selda Arıt

Redaksiyon

Eren Kırmızıaltın

Kapak

Ali İmren

Dizi

Heretik: 104

ISBN Numarası

9786059436700