“Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek: Kuramsal ve Yöntemsel Tartışmalar

“Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek: Kuramsal ve Yöntemsel Tartışmalar

“Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek öncelikle bir dergi sayısı olarak tasarlanmıştı. Türkiye’de sosyal bilim dergiciliğine yeni bir soluk getiren Modus Operandi için bir özel sayı olarak düşünülmüştü. Türkçe akademik yazınında “uluslararası” kavramına dair tartışmalar Uluslararası İlişkiler disiplinine sınırlı kalmaktadır. Oysaki, “uluslararası” kavramı diğer sosyal bilimler disiplinlerinde ve bölge çalışmaları gibi disiplinlerarası çalışma alanlarında da tartışılmakta ve hem kuramsal hem yöntemsel yenilikler önerilmektedir.

Özel sayı oluştururkenki temel amaçlarımızdan biri bu tartışmaları Türkçe akademide de canlandırmaktı. Bir diğer amacımız farklı disiplinlerin “uluslararası” kavramını nasıl sahiplenebildiğini ve kuramsal olarak geliştirebildiğini ortaya koymaktı. Bu şekilde, anaakım Uİ disiplininin kaygılarının dışındaki konuları da kapsayan ve onlara ışık tutabilen bir kavram olduğunu göstermek istedik. Bu konular arasında göç, çevre, toplumsal hareketler, kamu sağlığı, çoklu modernite gibi temalar sayılabilir. Bu temaların bir kısmına doğrudan değinen çalışmalar özel sayı içinde yer aldılar.

Biz 2016 yaz ve sonbaharının çalkantılı günlerinde sayıyı oluşturmaya çalışırken, Modus Operandi dergisinin içinden geçtiğimiz süreçten ayrı tutulamayacak çeşitli sebeplerden yayın hayatına devam etmeme kararını aldığını öğrendik. Heretik Yayıncılık bize, dergi sayısı olarak tasarlanmış, kitap eleştirisi, tartışma, söyleşi gibi geleneksel dergi bölümlerden oluşan dosyamızı bir kitap olarak değerlendirme önerisini sunduğunda, çalışmaların Türkiye’de sosyal bilimler alanına yapacağı özgün katkıyı önemsediğimizden kabul ettik. Aslında bir kitap olarak düşünülmediğinden okuyucu beklediği kitap bölümü formatını bulamayacaktır. Dosyanın her bir parçası aynı temayı, “uluslararası” kavramını yeniden düşünmek konusunu, beslediğinden ve yazıldıkları formatın da bu katkıda payı olduğunu düşündüğümüzden dergi sayısını olduğu gibi koruduk.

Bu sayı Türkiye’nin çok zor zamanlardan geçtiği 2016 yazında tasarlandı ve hazırlanmaya başladı. İçinden geçtiğimiz dönemde yaptığımıza inancımızı korumamızı sağlayan bir çaba oldu. Bu dönemde bizimle emeklerini paylaşan tüm yazarlarımıza ve hakemlerimize teşekkür borçluyuz. Sayıyı bu dönemde muhalif kimlikleri nedeniyle işini kaybeden ama mesleğinden uzaklaştırılamayacak çalışkan ve onurlu meslektaşlarımıza ithaf etmek isteriz.

Kitap Yazarları
“Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek
Kuramsal ve Yöntemsel Tartışmalar